طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مستدل به انگلیسی مستدل یعنی چه

مستدل

adductive
arguable
rational
reasonable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها