معنی و ترجمه کلمه مستعمره به انگلیسی مستعمره یعنی چه

مستعمره

colony
habitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها