طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مشاهده به انگلیسی مشاهده یعنی چه

مشاهده

animadversion
observation
ovservation
seeing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها