معنی و ترجمه کلمه مشتى که از زیر به چانه حریف زده شود به انگلیسی مشتى که از زیر به چانه حریف زده شود یعنی چه

مشتى که از زیر به چانه حریف زده شود

uppercut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها