طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مشت به انگلیسی مشت یعنی چه

مشت

buffet
clump
fist
handful
handicuff
knock
mauley
nieve
pounce
punch
wisp
yerk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها