طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مشروبى شبیه آبجو که با مالت تخمیر مى شود به انگلیسی مشروبى شبیه آبجو که با مالت تخمیر مى شود یعنی چه

مشروبى شبیه آبجو که با مالت تخمیر مى شود

malt liquor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها