طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مشروع به انگلیسی مشروع یعنی چه

مشروع

dejure
lawful
legal
legit
legitimate
licit
loyal
rightful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها