معنی و ترجمه کلمه مشغولیات به انگلیسی مشغولیات یعنی چه

مشغولیات

hobby
pastime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها