طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مشهود به انگلیسی مشهود یعنی چه

مشهود

evident
obvious
prima facie
sensible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها