طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مشوش کردن به انگلیسی مشوش کردن یعنی چه

مشوش کردن

disconcert
pertub

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها