طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مصادف شدن با به انگلیسی مصادف شدن با یعنی چه

مصادف شدن با

cross
encounter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها