طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مطابق رژیم شوروى کردن به انگلیسی مطابق رژیم شوروى کردن یعنی چه

مطابق رژیم شوروى کردن

sovietize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها