معنی و ترجمه کلمه مطبق کردن به انگلیسی مطبق کردن یعنی چه

مطبق کردن

layer


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها