معنی و ترجمه کلمه مطبق کردن به انگلیسی مطبق کردن یعنی چه

مطبق کردن

layer


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها