طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه معاون رئیس دانشگاه به انگلیسی معاون رئیس دانشگاه یعنی چه

معاون رئیس دانشگاه

vice chancellor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها