معنی و ترجمه کلمه معاون رئیس دانشگاه به انگلیسی معاون رئیس دانشگاه یعنی چه

معاون رئیس دانشگاه

vice chancellor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها