معنی و ترجمه کلمه معرفت شناسى به انگلیسی معرفت شناسى یعنی چه

معرفت شناسى

epistemology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها