طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه معین کننده هویت به انگلیسی معین کننده هویت یعنی چه

معین کننده هویت

identifier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها