معنی و ترجمه کلمه مغازه خوراک پزى به انگلیسی مغازه خوراک پزى یعنی چه

مغازه خوراک پزى

rotisserie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها