طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ملاحظه کردن به انگلیسی ملاحظه کردن یعنی چه

ملاحظه کردن

consider
heed
note
observe
perceive
regard
remark

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها