معنی و ترجمه کلمه ملخص به انگلیسی ملخص یعنی چه

ملخص

compendious
gist
sketch
summary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها