طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مناسب براى برنامه تلویزیونى به انگلیسی مناسب براى برنامه تلویزیونى یعنی چه

مناسب براى برنامه تلویزیونى

telegenic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها