معنی و ترجمه کلمه مناظره کننده به انگلیسی مناظره کننده یعنی چه

مناظره کننده

debater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها