طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منبع به انگلیسی منبع یعنی چه

منبع

cistern
fount
fountain
head spring
hotbed
mine
original
pool
resource
rootstock
source
supply
wellhead
wellspring

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها