طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منتشر شدن به انگلیسی منتشر شدن یعنی چه

منتشر شدن

circulate
circumfuse
spread

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها