معنی و ترجمه کلمه منتظر ماندن به انگلیسی منتظر ماندن یعنی چه

منتظر ماندن

lie over


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها