طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منتقل کردن به انگلیسی منتقل کردن یعنی چه

منتقل کردن

abalienate
render
transfer
transmigrate
wend

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها