طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منطقه به انگلیسی منطقه یعنی چه

منطقه

locale
region
shingles
zone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها