طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منطق دان به انگلیسی منطق دان یعنی چه

منطق دان

dialectician
logician

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها