طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منطق مجرد به انگلیسی منطق مجرد یعنی چه

منطق مجرد

formal logic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها