طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منطق گزاره اى به انگلیسی منطق گزاره اى یعنی چه

منطق گزاره اى

propositional logic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها