معنی و ترجمه کلمه منظنى به انگلیسی منظنى یعنی چه

منظنى

curved

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها