طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منوط بودن بر به انگلیسی منوط بودن بر یعنی چه

منوط بودن بر

hinge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها