طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مهاجر تازه به انگلیسی مهاجر تازه یعنی چه

مهاجر تازه

settler
settlor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها