معنی و ترجمه کلمه مهارت در بردن بازى بدون تخلف از مقررات بازى به انگلیسی مهارت در بردن بازى بدون تخلف از مقررات بازى یعنی چه

مهارت در بردن بازى بدون تخلف از مقررات بازى

gamesmanship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها