طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مهماندار هواپیما به انگلیسی مهماندار هواپیما یعنی چه

مهماندار هواپیما

stewardess

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها