معنی و ترجمه کلمه مهم به انگلیسی مهم یعنی چه

مهم

chief
consequential
considerable
earthshaking
epochal
fateful
full bodied
grand
grave
great
head
important
main
material
momentous
overriding
principal
serious
significant
smacker
smacking
substantial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها