معنی و ترجمه کلمه مواد قیرى که در ساختمان اسفالت به کار مى رود به انگلیسی مواد قیرى که در ساختمان اسفالت به کار مى رود یعنی چه

مواد قیرى که در ساختمان اسفالت به کار مى رود

blacktop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها