طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه موافقت مقدماتى به انگلیسی موافقت مقدماتى یعنی چه

موافقت مقدماتى

protocol

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها