معنی و ترجمه کلمه موافق با اصول طبیعى به انگلیسی موافق با اصول طبیعى یعنی چه

موافق با اصول طبیعى

naturalistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها