معنی و ترجمه کلمه موجب شونده به انگلیسی موجب شونده یعنی چه

موجب شونده

conducive

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها