طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه موجب شکست شدن به انگلیسی موجب شکست شدن یعنی چه

موجب شکست شدن

flunk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها