طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه موجدار به انگلیسی موجدار یعنی چه

موجدار

rippler
sinuate
storied
vermiculate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها