معنی و ترجمه کلمه موجود افسانه اى که نصف بدنش اسب و نصف دیگرش ماهى بوده به انگلیسی موجود افسانه اى که نصف بدنش اسب و نصف دیگرش ماهى بوده یعنی چه

موجود افسانه اى که نصف بدنش اسب و نصف دیگرش ماهى بوده

sea horse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها