طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه موجود بالقوه به انگلیسی موجود بالقوه یعنی چه

موجود بالقوه

virtual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها