معنی و ترجمه کلمه موجود بالقوه به انگلیسی موجود بالقوه یعنی چه

موجود بالقوه

virtual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها