معنی و ترجمه کلمه مورد استفاده قرار گرفته به انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته یعنی چه

مورد استفاده قرار گرفته

applique

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها