طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه موسسه کشاورزى و روستایى به انگلیسی موسسه کشاورزى و روستایى یعنی چه

موسسه کشاورزى و روستایى

sovkhoz

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها