معنی و ترجمه کلمه مولد التهاب و ترشح به انگلیسی مولد التهاب و ترشح یعنی چه

مولد التهاب و ترشح

vesicant
vesicatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها