معنی و ترجمه کلمه مکالمه به انگلیسی مکالمه یعنی چه

مکالمه

colloquium
conversation
palaver
parlance
parle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها