طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه میانجى دورگه به انگلیسی میانجى دورگه یعنی چه

میانجى دورگه

hybrid interface

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها