طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه میانجى گرى کردن به انگلیسی میانجى گرى کردن یعنی چه

میانجى گرى کردن

intercede
mediate
stickle

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها