طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه میخوش به انگلیسی میخوش یعنی چه

میخوش

acescence
acescency
acidulent
acidulous
subacid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها